Oferta


Proponujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg handlowych dla spółek prawa handlowego, spółek osobowych oraz osób fizycznych,
  • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzania ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług VAT,
  • prowadzenia dokumentacji kadrowej,
  • sporządzania list płac, deklaracji ZUS oraz rozliczania podatku dochodowego pracowników,
  • rejestracji nowych podmiotów gospodarczych oraz likwidacji i przekształceń już istniejących,
  • sporządzania wniosków kredytowych, analiz finansowych oraz biznes planów,
  • doradztwa podatkowego.
 
Strona główna O firmie Oferta Kontakt